czwartek, 2 kwietnia 2009

"Uśmiech Mony Lizy" i tematy wypracowań

Filmem Uśmiech Mony Lizy zakończyliśmy cykl lekcji pod hasłem "Człowiekiem jestem i... mam prawo mówić własnym głosem". Nie ulega wątpliwości, że film mógł być lepszy, mam jednak nadzieję, że zapamiętacie, jak ważny problem został w nim poruszony (klasyfikowanie człowieka ze względu na płeć, przypisywanie niezmiennych ról społecznych).

Podsumowaniem naszych filmowych, lirycznych, muzycznych i prozatorskich wędrówek będą prace domowe, które Wam dziś zadałam. Pierwsza praca to recenzja. Mam nadzieję, że każdy pamięta, jaki film wylosował. Tematy drugich prac zamieszczone są poniżej.


Temat I: Być sobą...
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co to znaczy „być sobą”?
2. Czy możemy „być sobą”? Co/kto nas w tym wspiera, a co/kto ogranicza?
3. Kiedy (w jakich sytuacjach) jesteśmy w stu procentach sobą, a kiedy musimy (czy w ogóle musimy?) trochę poudawać?
W pracy należy odnieść się do tekstu piosenki Chcemy być sobą lub filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, lub Uśmiech Mony Lizy, lub Defilada (obowiązkowo jeden z tych tekstów kultury, czyli mogą być dwa, mogą wszystkie; może być też inny, który się narzuca autorowi pracy).

Temat II: Jak się żyje w państwie totalitarnym?
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co to jest państwo totalitarne?
2. Czy istnieją jeszcze – w rzeczywistości – tego typu kraje?
3. Czy znasz jakieś fikcyjne (filmowe, książkowe) państwa totalitarne?
4. Jak wygląda życie mieszkańców takiego kraju?
5. Czy mieszkańcy państwa totalitarnego są sami w stanie ocenić położenie, w jakim się znajdują?
6. Jakie prawa człowieka są łamane w państwie totalitarnym?
7. Czy chciałbyś żyć w takim państwie?
W pracy należy odnieść się do filmu Defilada lub/i Equilibrium oraz Deklaracji Praw Człowieka.

Temat III: Czy bunt się opłaca?
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co to jest bunt?
2. Kto może się buntować? Czy w ogóle człowiek może się buntować?
3. Przeciwko czemu człowiek się buntuje?
4. Czy warto się buntować? Co się dzięki temu osiąga?
W pracy należy odnieść się do następujących tekstów kultury: Ze szczytu schodów lub/i Stowarzyszenie Umarłych Poetów, lub/i Uśmiech Mony Lizy, lub/i Equilibrium.

Temat IV: We władzy rodziców.
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób młody człowiek jest zależny od rodziców?
2. Czy rodzice mają prawo narzucać dziecku określony styl życia? Czy jest to zgodne z prawami człowieka i prawami dziecka?
3. Czy dzieci mogą buntować się przeciw rodzicom? W jaki sposób? Czy bunt ten może przynieść jakieś pozytywne skutki?
4. Czy rodzice nadużywają swojej władzy w stosunku do dziecka? W jakich sytuacjach?
5. Czy zawsze ograniczenia narzucane przez rodziców są złe?
W pracy należy odnieść się do filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

Temat V: We władzy obyczaju.
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy dostrzegasz obecnie jakieś różnice w wychowaniu chłopców i dziewcząt?
2. Czy dziś istnieje podział na zajęcia typowo męskie i typowo żeńskie?
3. Zgodnie z prawami człowieka wszyscy ludzie są równi. Czy prawo zwyczajowe (obyczaje przyjęte w danym społeczeństwie) respektują ten zapis?
4. Jak uważasz – czy kobieta/dziewczyna ma obecnie większe możliwości decydowania o swoim życiu niż pięćdziesiąt lat temu (odwołaj się do filmu Uśmiech Mony Lizy).
W pracy należy odnieść się do filmu Uśmiech Mony Lisy.

Temat VI: Moje najważniejsze prawa.
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co to są prawa człowieka?
2. Które prawa z Deklaracji Praw Człowieka uważasz za najważniejsze i dlaczego?
3. Co te prawa zapewniają Ci w praktyce?
4. Które z tych najważniejszych praw najczęściej bywają łamane, dlaczego i w jakich sytuacjach?
5. Jakie organizacje międzynarodowe zajmują się ochroną praw człowieka?
W pracy należy odnieść się do Deklaracji Praw Człowieka oraz wyszukać odpowiednie informacje w internecie.

Temat VII: Wszystko jednakowe.
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co to znaczy „jednakowość”?
2. Czy wszyscy ludzie powinni mieć jednakowy dostęp do nauki, sztuki, rozrywki, opieki zdrowotnej itp.?
3. Co się dzieje, kiedy władza chce narzucić ludziom jednakowy styl życia?
4. Czy życie w państwie, gdzie wszyscy mają wszystko jednakowe odpowiadałoby Ci?
W pracy należy odnieść się do Equilibrium i/lub fragmentów Dawcy.

Temat VIII: Czy naprawdę mam wybór?
Praca powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:
1. O czym w swoim życiu mogę naprawdę decydować?
2. Czy są jakieś rzeczy, na które nie mam wpływu?
3. Co ogranicza moje wybory i powoduje, że robię nie do końca do, na co mam ochotę?
W pracy należy odnieść się do Co jest grane i/lub Stowarzyszenia Umarłych Poetów i/lub Uśmiechu Mony Lizy.

Długość prac: przynajmniej trzy czwarte strony komputeropisu.
Terminy złożenia prac: 17 kwietnia, 23 kwietnia - kolejność składania prac dowolna, z tym że - podkreślam - 17 kwietnia trzeba złożyć którąś z nich!!!

Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości - pytajcie (w miarę wcześniej). Możecie przyjść do mnie z brudnopisem pracy lub przesłać taki brudnopis na moją skrzynkę e-mailową.

Wasze prace zostaną złożone w gazetę, którą zaprezentujemy w czerwcu na Szkolnym Festiwalu Nauki.

Przypominam, że na jutro Sachem Henryka Sienkiewicza (tekst zamieszczony w Waszym podręczniku).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Może coś dodasz? Dzięki temu ten blog będzie jeszcze lepszy! Zapraszam :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...