poniedziałek, 14 września 2009

Katalog prac dodatkowych + konkurs przedmiotowy

Zamieszczam tegoroczny (czy raczej, tworząc neologizm, "tegosemestralny"), Katalog prac dodatkowych. Z grubsza wygląda tak, jak w ubiegłym roku. Zaznaczam, iż zawiera tylko ogólne wytyczne dotyczące przedsięwzięć, za które można otrzymać dodatkowe punkty. Zmieniła się lista lektur nadobowiązkowych. Plik dostępny jest w portalu chomikuj.pl (kilk!). 
Jednocześnie pragnę zachęcić Was do nadobowiązkowego wysiłku, który może przynieść wymierne efekty (zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego). W tym roku chciałabym, aby osoby chętne potraktowały sprawę poważnie i przygotowały się do przedmiotowego konkursu z języka polskiego solidnie. Oznacza to również dodatkowe, przygotowujące do konkursu, prace domowe. Uważam jednak, że warto podjąć do wyzwanie. 
Oto wyciąg z Regulaminu konkursu, którego pierwszy etap odbędzie się 17 listopada.
Zakres materiału dla wszystkich trzech etapów obejmuje:
1) treści i osiągnięcia z języka polskiego zawarte w podstawie programowej,
2) standardy wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych,
3) treści ścieżek edukacyjnych,
4) lektury.

I etap

FORMA: test umiejętności czytelniczo-językowych (w tym kilkuzdaniowa wypowiedź pisemna).
Zadania będą sprawdzać:
- rozumienie czytanego tekstu,
- umiejętność funkcjonalnego korzystania z wiedzy o języku,
- umiejętność wrażania opinii i uzasadniania poglądów,
- umiejętność dokonywania celowych zabiegów redakcyjnych,
- umiejętność rozpoznania różnych tekstów kultury,
- znajomość pojęć dotyczących stylistyki,
- umiejętność tworzenia własnego tekstu z zachowaniem poprawności językowej, ortograficznej 
i interpunkcyjnej.

Lektura: Homer – Odyseja


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Może coś dodasz? Dzięki temu ten blog będzie jeszcze lepszy! Zapraszam :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...