poniedziałek, 31 stycznia 2011

Smaczki z charakterystyk Antygony - ku przestrodze

Można powiedzieć, że to, co za chwilę przeczytacie jest śmieszne. Tak naprawdę jednak jest straszne...
 1. Wypełnia [Antygona] wolę boską wierząc w lepsze życie pozaziemskie.
 2. Jest ona gotowa poświęcić życie w obronie praw boskich, a schwytana i postawiona przed obliczem Kreona dymnie przyznaje się do popełnionego przez nią czynu.
 3. Odrzuca argumenty króla różniące ich braci.
 4. Jest nieroztropna, gdyż pochowuje brata za co grozi jej śmierć.
 5. Popisała się odwagą stawając w obronie praw boskich za co groziła jej śmierć.
 6. Myślę, że jest warta uwagi, bo Odniosła moralne zwycięstwo pośmierci.
 7. Jej upartość i zawziętość...
 8. Kolejną cechą Antygony jest pogarda dla siostry, która respektowała rozkazy i z początku nie chce pochować brata.
 9. Jednym z powodów, przez które...
 10. Chowając ciało brata wykazała i szaleństwo i odwagę i od czytającego zależą proporcje tych dwóch określeń.
 11. Stawiała przykaz bogów wyżej niż te, wydane przez ludzi.
 12. Moim zdaniem Antygona kierowała się miłością do swych braci, oraz zbyt dużą pobożnością wobec jej bogów. 
 13. Pierwsza cecha charakteru tytułowej heroiny... 
 14. Kolejną rzeczy składające się na mentalność głównej postaci to duma...
 15. Po prostu brak pomyślunku.
 16. Szacunek dla zwłok i śmierci kieruje Antygoną, gdy chowa zbeszczeszczone truchło brata.
 17. Przeklęta przez bogów, naznaczona losem prze do celu jak koń, który ma klapki na oczach.
 18. Nie zawsze zachowuje się racjonalnie stojąc na granicy determinacji z szaleństwem i fanatyzmem.
Jutro omówienie prac :). Dodam, że - z nieznanych mi przyczyn - brakuje jednego wypracowania... :/

niedziela, 16 stycznia 2011

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny "Reporter"

Uwaga!

Ważne informacje dla uczniów, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, o którym mowa w tytule.

 1. Termin - prace należy wysłać organizatorowi do 21 lutego 2011 roku. Nie znaczy to wcale, że prace możecie oddawać do tej daty. Zdecydowanie nie! Nie wypuszczę ze szkoły pracy, która wymaga poprawek, choćby drobnych. Ponadto, aby praca doszła do 21 lutego, należy ją wysłać wcześniej, najlepiej w piątek (21. to poniedziałek). Zatem - prace należy składać u mnie (można wysłać mailem) do 15 lutego (wtorek). Można oczywiście przynieść/nadesłać pracę wcześniej.
 2. Tematyka - Organizator pisze (wyróżnienia moje): 
Konkurs polega na wykonaniu reportażu dokumentującego wydarzenie, zjawisko, problem, z którym spotkał się uczestnik Konkursu.
Formy prezentacji :
- praca pisemna – objętość do 3 stron maszynopisu,
- praca fotograficzna – zestaw 3 zdjęć – format pocztówkowy,
- praca multimedialna – film wykonany kamerą cyfrową lub telefonem komórkowym – maksymalny czas nagrania 5 minut.
Wszystkie prace winny być opatrzone tytułem, zdjęcia i filmy - krótki opis.                                                                                                 
Każda praca powinna być zarejestrowana na płycie, prace pisemne i zestaw zdjęć dodatkowo w wersji papierowej.
Organizatorowi zależy, żebyście napisali o tym, co jest Wam bliskie/pokazali to, co jest Wam bliskie - tak przynajmniej ja rozumiem pierwsze cytowane zdanie.

Pamiętajcie, że reportaż prasowy jest formą złożoną z różnych form wypowiedzi - sprawozdania, opowiadania, opisu, wywiadu (a zatem dialogu). Ponieważ objętość jest ograniczona do 3 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5), zaś fotografie mają swoją własną kategorię, w reportażu prasowym proszę nie umieszczać zdjęć. 

W razie jakichkolwiek pytań, związanych z Konkursem, proszę się nie krępować i pisać - w komentarzu bądź na adres kjedrych(at)gmail.com.

Życzę miłego poniedziałku (można się wyspać!) :).
 

czwartek, 13 stycznia 2011

"Rehabilitacja" Wisławy Szymborskiej, czyli wiersz z arkusza egzaminu próbnego

Na jednej z poprzednich lekcji powiedziałam, że opublikuję na blogu odpowiedzi na pytania otwarte do wiersza (jak się okazuje - fragmentu wiersza) Wisławy Szymborskiej Rehabilitacja. Cały wiersz można przeczytać tutaj (klik!). Uwaga, to będzie długi post! :) Odpowiedzi na pytania opatrzę swoim komentarzem.

Tekst III (do zadań 22-27) podaję z arkusza, z podaniem adresu bibliograficznego także z arkusza

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
by ktoś wieczności swej nie tracił.

Dziś o wieczności więcej wiem:
można ją dawać i odbierać.
Kogo zwano zdrajcą ten
razem z imieniem ma umierać.

Ta nasza nad zmarłymi moc
wymaga nierozchwianej wagi
i żeby sąd nie sądził w noc,
i żeby sędzia nie był nagi.

W. Szymborska, Rehabilitacja, w: Poezja naszego wieku. Antologia wierszy publikowanych po 1918 roku, wybór i oprac. W. Kaliński, Warszawa 1989.

Pytanie 22. Wypisz epitet z pierwszej zwrotki wiersza.
Odp. Epitet to wyraz określający przedmiot, uwydatniający jego cechy. Może być wyrażony przymiotnikiem, rzeczownikiem lub imiesłowem. Na pytanie 22. można było udzielić dwóch odpowiedzi:
 • chwiejna waluta (epitet: chwiejna wyrażony przymiotnikiem),
 • umarłych wieczność (epitet: umarłych wyrażony rzeczownikiem).
Przypominam, że z tekstu wypisujemy epitet + wyraz określany.

Pytanie 23. Określ nastrój panujący w utworze.
Odp. Nastrój NIE BYŁ melancholijny. Wysilam się, wysilam, a melancholii (zasmucenia, przygnębienia związanego ze wspomnieniami) tu nie widzę. Ten fragment to refleksja dotycząca ludzkiej pamięci, sposobu pamiętania, siły tej pamięci. Nie ma w tym wierszu nic śmiesznego, żadnego zachwytu nad urodą świata i życia. Raczej powaga, a nawet patos. Stąd można powiedzieć, że nastrój tego wiersza jest np. refleksyjny, podniosły, patetyczny.

Pytanie 24. Wyjaśnij metaforyczne znacznie trzykrotnie powtórzonego w wierszu słowa "wieczność".
Odp. Powtórzenie też jest środkiem stylistycznym. Jeśli coś jest powtarzane (w liryce lub prozie) to znaczy, że jest ważne, należy na to zwrócić uwagę. "Wieczność" jest tu słowem-kluczem. A ten klucz ma przyczepioną karteczkę: trwanie w pamięci potomnych/przyszłych pokoleń/ludzi, którzy pozostali/nieśmiertelność w postaci pamięci o umarłych.
Wprost mówią o tym już pierwsze wersy:
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.

Pytanie 25. Co, według podmiotu lirycznego, jest skutkiem uznania kogoś za zdrajcę?
Dziś o wieczności więcej wiem:
można ją dawać i odbierać.
Kogo zwano zdrajcą ten
razem z imieniem ma umierać.

Umierać z imieniem -  zostać zapomnianym przez przyszłe pokolenia/przez ludzi/przez potomnych/odejście w zapomnienie itp. Taki jest skutek uznania kogoś za zdrajcę.

Pytanie 26. Na podstawie ostatniej zwrotki wiersza udziel jednozdaniowej odpowiedzi na pytanie: Jakimi dwiema wartościami powinni kierować się, wydając osąd o innym człowieku?
 Odp. Kluczem do poprawnej odpowiedzi na to pytanie było właściwe zrozumienie polecenia. Zatem:
 1. Odpowiedź miała mieć formę zdania. Jeden z Was napisał dwa słowa. Zero punktów!!!
 2. Należało podać nazwy wartości. Konkretne (ale abstrakcyjne ;)) rzeczowniki. 
 (...) moc
wymaga nierozchwianej wagi
i żeby sąd nie sądził w noc,
i żeby sędzia nie był nagi

Nierozchwiana waga (nota bene epitet) = sprawiedliwość lub rozwaga (ważenie swoich sądów).
Żeby sąd nie sądził w noc = aby był sprawiedliwy i uczciwy (jawnie ogłaszał swoje wyroki; tylko niesprawiedliwość i nieuczciwość muszą kryć się pod osłoną nocy).
Żeby sędzia nie był nagi = aby był odpowiedzialny za swoje czyny, aby był mądry. Jest to nawiązanie do baśni Nowe szaty króla/cesarza. Próżny i głupi król dał się nabrać dwóm przebiegłym ludziom oferującym mu ubranie z materiału, który zobaczyć mogą tylko mądrzy ludzie. Nagi sędzia, podobnie jak nagi król, jest nierozsądny, głupi. 

Zatem, odpowiedź: Ludzie, wydając osąd o innym człowieku powinni kierować się sprawiedliwością i rozwagą/uczciwością/mądrością/odpowiedzialnością. 
Uwaga: Podane dwie nazwy wartości nie mogły być synonimami.

Myślę, że odpowiedź na pytanie 27. można zostawić na kolejny post. 
Po feriach - jak już wspominałam - powtórki ze wszystkiego (zatem z analizy wiersza również), testy i omawianie gotowych wypracowań. Będzie też jedna lektura :).

Życzę miłego wieczoru!


poniedziałek, 3 stycznia 2011

Czy Antygona była szalona?

Już od kilkunastu lekcji trwa nasza przygoda z dramatem Sofoklesa Antygona. Jego omawianie zaczęliśmy dość nietypowo, bo od razu od charakteryzowania bohaterki. Niebawem (już jutro!) dowiecie się, kim był Sofokles, jak wyglądał teatr antyczny, jakie są wyznaczniki dramatu antycznego.

Głównym celem cyklu lekcji poświęconych głównej bohaterce dramatu było przygotowanie Was do napisania charakterystyki. Jak wiemy, jest to forma wypowiedzi, z którą macie problem. I to poważny. Dlatego też sami rozważaliście, czy Antygona była szalona, wypełnialiście tabelki i zbieraliście cytaty. Ten, kto wykonał to porządnie, nie będzie miał problemów z napisaniem charakterystki bohaterki (na 11 stycznia).

Antygonę poznajemy w kluczowym momencie jej życia; podejmuje ona ważną decyzję, świadoma konsekwencji, jakie będzie musiała ponieść. Poznajemy ją poprzez jej działania, wypowiedzi, wypowiedzi innych osób o niej. Waszym zadaniem, podczas charakteryzowania tej postaci, będzie zwrócenie uwagi na cechy osobowości i charakteru, które ujawniają się własnie w tym konkretnym momencie jej życia. Nie wiecie przecież, jaka była wcześniej - i proszę nie snuć swoich dywagacji na ten temat.

Przypominam również, że serwisy z różnej maści ściągami nie są mi obce. Większość prac zamieszczonych w Sieci jest albo bardzo słaba, albo bardzo dobra - powyżej poziomu gimnazjum. W niektórych można znaleźć takie oto, bardzo przydatne, informacje: Była ona młodą i atrakcyjną dziewczyną o długich, ciemnych włosach. Miała delikatne rysy twarzy i błyszczące oczy. To jest cały akapit...

Mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwie zaczęliście Nowy Rok i że zobaczę Was wszystkich na jutrzejszych lekcjach :).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...