czwartek, 20 lutego 2014

Sądny dzień w szkole: wokół "Ostatniej bitwy" C. S. Lewisa (cz. 2.)

Źródło zdjęcia: klik!
Szkoda, że nie ma pomnika Lewisa w drzwiach Stajni...
Omawiając Ostatnią bitwę wiele mówiliśmy o nawiązaniach autora tej powieści do Pisma Świętego*. Pora na konkrety, czyli cytaty!

Co w nich znajdziemy? Pogrubiłam to, co kilkaset lat po Nowym Testamencie przeniósł do swojej książki Clive Staples Lewis: ludzi czeka sąd. Prawi zostaną zbawieni, tych po lewej czeka ogień wieczny, martwi zmartwychpowstaną.

Zanim przejdziecie do cytatów, zachęcam do przeczytania kilku zdań o samym autorze. W jego biografii ważny jest zwłaszcza wątek nawrócenia się w dorosłym życiu, a więc - świadomego wybrania konkretnej drogi życia, drogi wiary. Rodzice mu nie kazali ;). Dobrze jest też pamiętać o tym, że cykl siedmiu Opowieści z Narnii to nie jedyne jego dzieło, że pisał też "poważne"** rozprawy naukowe i "dorosłe" powieści.

* Przypomnieliśmy też nawiązania z Podróży Wędrowca do Świtu. Niektórzy omawiali to ze mną w klasie V.
** Wyrazy "poważne" i "dorosłe" w cudzysłowie, ponieważ nie uważam, aby Opowieści... były niepoważne. Niektórzy jednak śmią twierdzić, że cała literatura dziecięca i młodzieżowa to niepoważna twórczość, którą zajmować się nie warto, gdyż można w tym czasie napisać coś np. o Prusie, Mickiewiczu czy kolejnym laureacie Nike. Dla mnie tak samo ważne są Opowieści, co Trylogia międzyplanetarna czy Listy starego diabła do młodego. (Inne dzieła Lewisa czekają w kolejce do przeczytania...).

Koniec Świata w Biblii

Nowy Testament, Ewangelia wg św. Mateusza, rozdział 25

Okładka Rogera Hane'a. Źródło: klik!  
31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionymi daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Fresk Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Źródło: klik!
O symbolice tego malowidła można poczytać tu: klik!

Apokalipsa św. Jana, rozdział 20

(i Wstęp do Apokalipsy, żeby już nie mówić, że "apokalipsa" oznacza "koniec świata")

11 Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. 12 I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. 13 I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich bylii każdy został osądzony według swoich czynów. 14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora .ogniaTo jest śmierć druga - jezioro ognia. 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
Cytaty z Pisma Świętego podaję za internetowym wydanie Biblii Tysiąclecia: http://biblia.deon.pl/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Może coś dodasz? Dzięki temu ten blog będzie jeszcze lepszy! Zapraszam :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...